Vizyon, Misyon ve İlkeler

 

Selex ES Elektronik Turkey A.Ş

Vizyon, Misyon ve DeğerlerVizyon

Selex ES Türkiye’nin ilk stratejik plan döneminde hayata geçireceği vizyonu;

 • Selex ES’nin yüksek nitelikli ürünleri, uçtan uca çözümleri ve destek imkanlarıyla, Türk Savunma ve Güvenlik sektörünün tercih ettiği bir yüklenicisi olmaktır.

Misyon

Selex ES Türkiye’nin misyonu ;

 • Savunma, havacılık, uzay, güvenlik ve akıllı sistemler alanlarında,
 • Uluslararası savunma pazarlarında büyük kabul gören ürün portföyü ve teknolojik gücü ile,
 • Türk savunma ve güvenlik sektörüne,
 • Müşteriler nezdinde fark yaratacak nitelikte, özgün, yenilikçi, maliyet etkin tümleşik çözümler ile bu çözümlerin entegre lojistik desteğini verme kabiliyetine sahip olan Selex ES’nin iştiraki olarak,
 • Tercihli yüklenici hizmeti vermektir.

Kurumsal Değerler

Selex ES Türkiye’nin, misyonunu gerçekleştirmek ve vizyonuna ulaşmak için yürüteceği çalışmalarda dayanacağı kurumsal değerler, ana firma ile uyumlu bir biçimde, aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

 • İş Ahlakı, Saygı ve Uyum
 • Uzmanlık, Tecrübe ve Liyakat
 • Ekip Çalışması, İnovasyon ve Mükemmeliyet
 • İşbirliği ve Müşteri Memnuniyeti
 • Toplumsal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik